Miljolare.no

Område: Krøttøy

Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sidensvans (30)
Gråsisik (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Ravn (6)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Havørn (2)
Gråhegre (1)
Grønnfink (1)
Skjære (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (33)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (5)
Blåmeis (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Ravn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Granmeis (5)
Gråmåke (5)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Gulspurv (3)
Havørn (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Grønnfink (1)
Ravn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråtrost (440)
Gråmåke (16)
Kråke (12)
Storskarv (5)
Ærfugl (5)
Havørn (3)
Stokkand (3)
Ravn (2)
Hønsehauk (1)
Snøspurv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Dompap (4)
Gulspurv (4)
Kråke (4)
Granmeis (3)
Gråmåke (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Havørn (2)
Grønnspett (1)
Jordugle (1)
Ravn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
07.02.2016
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Gråmåke (7)
Gråsisik (6)
Svartbak (6)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Blåmeis (6)
Gulspurv (5)
Skjære (5)
Grønnfink (4)
Granmeis (3)
Kjøttmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2014
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kjøttmeis (60)
Ærfugl (30)
Blåmeis (20)
Gråmåke (20)
Dompap (16)
Granmeis (16)
Kråke (12)
Krykkje (10)
Havørn (8)
Svartbak (8)
Grønnfink (6)
Hønsehauk (6)
Ravn (6)
Storskarv (4)
Lirype (3)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Krykkje (3000)
Sidensvans (100)
Svartbak (100)
Gråtrost (69)
Gråmåke (60)
Kjøttmeis (30)
Storskarv (25)
Grønnfink (24)
Snøspurv (20)
Ærfugl (20)
Havørn (18)
Kråke (18)
Granmeis (10)
Lirype (10)
Ravn (10)
Blåmeis (8)
Fjæreplytt (8)
Orrfugl (5)
Gråsisik (4)
Dompap (2)
Skjære (2)
Gråhegre (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2013
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Fugler ved foringsplassen
10.01.2011
Hanna Cesilie Brattsti
Krøttøy (Harstad - Hárstták, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sidensvans (500)
Gråtrost (20)
Kjøttmeis (10)
Gråsisik (6)
Kråke (5)
Skjære (2)
Svarttrost (1)