Miljolare.no

Område: Årungen

Smådyr i ferskvatn
10.06.2010
Ole A. Hoel
Årungen (Ås, Viken)
Vanlig dammusling (Anodonta anatina)