Miljolare.no

Område: Holen

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (15)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Nøtteskrike (6)
Flaggspett (5)
Skjære (5)
Spettmeis (5)
Gråsisik (4)
Granmeis (3)
Svartmeis (3)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Gråsisik (40)
Dompap (30)
Granmeis (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Nøtteskrike (7)
Gulspurv (6)
Blåmeis (4)
Flaggspett (4)
Spettmeis (4)
Ekorn (3)
Pilfink (3)
Svartmeis (3)
Kråke (2)
Markmus (1)
Ravn (1)
Snømus (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (43)
Gråsisik (20)
Blåmeis (8)
Granmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Nøtteskrike (6)
Ekorn (5)
Svartmeis (5)
Flaggspett (4)
Spettmeis (4)
Gråspett (2)
Kråke (2)
Gulspurv (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Gråsisik (26)
Dompap (23)
Stillits (17)
Kjøttmeis (11)
Nøtteskrike (9)
Blåmeis (8)
Grønnfink (8)
Skjære (7)
Granmeis (5)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Flaggspett (3)
Grønnsisik (3)
Pilfink (3)
Kråke (2)
Gråspett (1)
Gulspurv (1)
Nøttekråke (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (10)
Nøtteskrike (9)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Ravn (6)
Blåmeis (5)
Svartmeis (5)
Flaggspett (4)
Granmeis (4)
Skjære (4)
Grønnfink (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Gulspurv (1)
Kråke (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (40)
Gråsisik (30)
Skjære (11)
Kjøttmeis (10)
Granmeis (9)
Nøtteskrike (9)
Blåmeis (8)
Gulspurv (8)
Grønnfink (6)
Svartmeis (6)
Flaggspett (5)
Spettmeis (5)
Pilfink (4)
Grønnsisik (2)
Bjørkefink (1)
Kråke (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svartspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (43)
Dompap (20)
Granmeis (12)
Blåmeis (9)
Nøtteskrike (9)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (7)
Skjære (6)
Svartmeis (6)
Flaggspett (5)
Grønnfink (5)
Spettmeis (4)
Grønnsisik (3)
Kråke (2)
Gråspett (1)
Nøttekråke (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (17)
Skjære (9)
Grønnfink (8)
Granmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Nøtteskrike (6)
Blåmeis (5)
Flaggspett (5)
Svartmeis (4)
Gulspurv (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Grønnspett (1)
Kråke (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
Dompap (33)
Grankorsnebb (14)
Blåmeis (12)
Gråsisik (11)
Kjøttmeis (11)
Nøtteskrike (9)
Skjære (9)
Grønnfink (8)
Flaggspett (7)
Granmeis (6)
Kråke (4)
Svartmeis (3)
Gulspurv (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Grønnsisik (1)
Ravn (1)
Toppmeis (1)
Når kommer våren?
27.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
27.04.2010 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
26.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
26.04.2010 Ankomst tårnfalk
25.04.2010 Ankomst kortnebbgås
26.04.2010 Ankomst kvinand
Når kommer våren?
25.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
25.04.2010 Ankomst stokkand
23.04.2010 Ankomst gransanger
Når kommer våren?
14.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
14.04.2010 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
11.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
11.01.2010 Ankomst rødstrupe
11.04.2010 Ankomst rødvingetrost
11.04.2010 Ankomst duetrost
11.04.2010 Ankomst gråtrost
Når kommer våren?
10.04.2010
Tord Elvsveen
Holen (Ringsaker, Innlandet)
10.04.2010 Ankomst linerle
1-15 av 22 siste»»