Miljolare.no

Område: Drøbak

Planter i og ved saltvatn
04.05.2004
Universitetet i Oslo, Skolelaboratoriet i biologi
Drøbak (Frogn, Viken)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Vanleg rekeklo (Ceramium virgatum)
Grønnalger (Chlorophyta)
Martaum (Chorda filum)
Rugl (Corallinaceae Samlegruppe)
Fagerving (Delesseria sanguinea)
Vanlig kjerringhår (Desmarestia aculeata)
Brunsli, Perlesli (Ectocarpaceae Samlegruppe)
Tanglo (Elachista fucicola)
Gjelvtang (Fucus evanescens)
Sagtang (Fucus serratus)
Kaurtang (Fucus spiralis)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Fjæreblod (Hildenbrandia rubra)
Brunalgar (Phaeophyta)
Eikeving (Phycodrys rubens)
Rødalger (Rhodophyta)
Fjæreslo (Scytosiphon lomentaria)
Tarmgrønske (Ulva intestinalis)
Havsalat (Ulva lactuca)
Ålegras (Zostera marina)
Smådyr i fjøra
04.05.2004
Universitetet i Oslo, Skolelaboratoriet i biologi
Drøbak (Frogn, Viken)
Pelikanfotsnegl (Aporrhais pespelecani)
Kuskjell (Arctica islandica)
Astarte
Sjøstjerner (Asteroidea)
Rur (Balanidae)
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Urskjell (Chlamys varia)
Diadematoidea
Knivskjell (Ensis sp.)
Steinboreskjell (Hiatella arctica)
Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Buttstrandsnegl (Littorina obtusata)
Vanlig sandskjell (Mya arenaria)
Butt sandskjell (Mya truncata)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Nettsnegl (Nassarius sp.)
Nereidae indet.
Slangestjerner (Ophiuroidea)
Eremittkreps (Paguridae)
Sadelskjell (Pododesmus)
Leddsnegler (Polyplacophora)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Sjustripet kamskjell (Pseudamussium septemradiatum)
Pepperskjell (Scrobicularia plana)
Fjærerur (Semibalanus balanoides)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Teppeskjell (Venerupis corrugata)
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(4)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(3)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(2)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(1)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(6)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(5)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(4)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(3)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(2)
  
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
20.10.1993
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(1)
  
Kystprogrammet: Søppel
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(4)
  
Kystprogrammet: Søppel
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(3)
  
Kystprogrammet: Søppel
04.11.1994
Seiersten ungdomsskole
Drøbak (Frogn, Viken)
(2)
  
1 - 15 av 62 siste»»