Miljolare.no

Område: Tøvik

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Dompap (12)
Svarttrost (10)
Gulspurv (8)
Granmeis (6)
Grønnfink (6)
Stjertmeis (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Gråsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Kattugle (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråsisik (40)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (9)
Bjørkefink (8)
Båndkorsnebb (7)
Gulspurv (7)
Svarttrost (7)
Dompap (6)
Skjære (4)
Kråke (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Gjerdesmett (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (22)
Blåmeis (14)
Svarttrost (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Granmeis (6)
Grønnfink (5)
Svartmeis (5)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Hønsehauk (1)
Rådyr (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2020
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (22)
Bjørkefink (20)
Grønnfink (16)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Svarttrost (6)
Dompap (4)
Svartmeis (4)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråmåke (2)
Gråtrost (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2019
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Svarttrost (7)
Grønnfink (6)
Dompap (4)
Granmeis (4)
Svartmeis (4)
Havørn (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rugde (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (14)
Gulspurv (14)
Granmeis (7)
Svarttrost (7)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Gråspurv (4)
Kråke (4)
Bjørkefink (3)
Fuglekonge (3)
Gråsisik (3)
Grønnfink (3)
Svartmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spurvehauk (2)
Gjerdesmett (1)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (12)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (5)
Svartmeis (4)
Bjørkefink (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Hønsehauk (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (16)
Grankorsnebb (12)
Gråmåke (12)
Gråspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Grønnfink (7)
Svarttrost (7)
Kråke (6)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Furukorsnebb (4)
Ravn (4)
Dompap (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Svartbak (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Båndkorsnebb (1)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2011
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråmåke (40)
Gulspurv (26)
Kråke (14)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (10)
Grønnfink (8)
Dompap (7)
Ravn (5)
Svartbak (5)
Bjørkefink (4)
Skjære (4)
Havørn (3)
Svarttrost (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Kongeørn (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gulspurv (35)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (8)
Granmeis (7)
Blåmeis (6)
Kråke (6)
Svartmeis (4)
Svarttrost (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)