Miljolare.no

Område: Berglund

Snegler
10.06.2012
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Krattsnegl (Arianta arbustorum)
Snegler
09.06.2012
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Svartskogsnegl (Arion ater)
Oransjeskogsnegl (Arion fuscus)
Svartkjølsnegl (Limax cinereoniger)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Blåmeis (23)
Gulspurv (19)
Kjøttmeis (17)
Granmeis (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Pilfink (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Dompap (16)
Gulspurv (11)
Blåmeis (10)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (3)
Granmeis (2)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Når kommer våren?
20.05.2010
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
14.04.2010 Ankomst linerle
19.05.2010 Ankomst låvesvale
28.03.2010 Ankomst bokfink
02.05.2010 Ankomst bjørkefink
31.03.2010 Ankomst svarttrost
13.04.2010 Ankomst trane
14.04.2010 Ankomst rødstrupe
 
Fugler ved foringsplassen
15.01.2009
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Gråsisik (10)
 
Fugler ved foringsplassen
05.11.2009
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
 
Fugler ved foringsplassen
02.10.2009
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Bjørkefink (3)
Svarttrost (3)
Gjerdesmett (1)
 
Fugler ved foringsplassen
14.04.2009
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Bokfink (5)
Gransanger (1)
Jernspurv (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
23.01.2010
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Gulspurv (30)
Dompap (14)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Grønnfink (10)
Grønnsisik (3)
Nøtteskrike (3)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Nøttekråke (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Kari Viken Olsen
Berglund (Selbu, Trøndelag)
Gulspurv (30)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Granmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
 
««første 16 - 26 av 26