Miljolare.no

Område: Austadveien 566

Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Ekorn (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Rådyr (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Markmus (1)
Rødrev (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2021
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (50)
Pilfink (20)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Ekorn (6)
Rådyr (6)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Markmus (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Ekorn (5)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Markmus (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Pilfink (11)
Kjøttmeis (5)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (18)
Skjære (12)
Dompap (11)
Pilfink (9)
Blåmeis (8)
Gulspurv (4)
Gråspurv (3)
Kråke (3)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2014
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (45)
Kjøttmeis (31)
Blåmeis (23)
Pilfink (14)
Kråke (13)
Gulspurv (12)
Skjære (9)
Nøtteskrike (7)
Dompap (5)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Skjære (16)
Bjørkefink (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Kråke (6)
Nøtteskrike (5)
Gulspurv (4)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Gråspurv (2)
Kjernebiter (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Når kommer våren?
22.03.2010
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
20.03.2010 Ankomst måltrost
Når kommer våren?
15.03.2010
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
21.03.2010 Ankomst vipe
21.03.2010 Ankomst vipe
15.03.2010 Ankomst svarttrost
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (23)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Gråspurv (31)
Kjøttmeis (27)
Blåmeis (8)
Nøtteskrike (8)
Skjære (7)
Kråke (4)
Bjørkefink (2)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Grønnfink (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Gina Austad-Stavdal
Austadveien 566 (Siljan, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (41)
Gråspurv (32)
Nøtteskrike (9)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Kråke (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Trekryper (1)