Miljolare.no

Område: Nysted

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Dompap (15)
Grankorsnebb (5)
Kjøttmeis (5)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2019
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Dompap (16)
Pilfink (7)
Blåmeis (6)
Gråsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2018
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Orrfugl (39)
Dompap (13)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Rådyr (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Gråsisik (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Kjøttmeis (6)
Sidensvans (5)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Gråsisik (20)
Dompap (12)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (3)
Grønnfink (3)
Pilfink (3)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Flaggspett (2)
Rådyr (2)
Dompap (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kjøttmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Pilfink (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.10.2013
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Bjørkefink (16)
Kjøttmeis (15)
Granmeis (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2013
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Dompap (12)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (3)
Grønnfink (3)
Pilfink (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Dompap (10)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (3)
Granmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Orrfugl (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Orrfugl (19)
Dompap (9)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Granmeis (3)
Gulspurv (3)
Pilfink (3)
Blåmeis (2)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Jerpe (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Ida M. ENGEN
Nysted (Trysil, Innlandet)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Gulspurv (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)