Miljolare.no

Område: Tunneltoppen

Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (27)
Kjøttmeis (10)
Stjertmeis (8)
Pilfink (6)
Spettmeis (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (5)
Gråsisik (4)
Grønnfink (4)
Dompap (3)
Kjernebiter (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Kråke (2)
Markmus (2)
Rådyr (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Snømus (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2020
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Pilfink (12)
Grønnsisik (8)
Gulspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Dompap (5)
Blåmeis (4)
Ekorn (4)
Spettmeis (4)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Kjernebiter (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2019
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (23)
Stjertmeis (8)
Ekorn (6)
Kjøttmeis (6)
Spettmeis (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Pilfink (4)
Dompap (2)
Kjernebiter (2)
Skjære (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (20)
Kråke (20)
Kjøttmeis (12)
Stjertmeis (8)
Blåmeis (6)
Gråsisik (6)
Spettmeis (6)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Skjære (4)
Bjørkefink (2)
Kjernebiter (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2017
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (24)
Stjertmeis (9)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Ekorn (4)
Pilfink (4)
Spettmeis (4)
Kråke (3)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (35)
Kjernebiter (12)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (7)
Spettmeis (6)
Grønnsisik (5)
Kråke (4)
Dompap (3)
Gråsisik (3)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Ekorn (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Rødvingetrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (18)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Spettmeis (4)
Dompap (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Kråke (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Stjertmeis (15)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (6)
Spettmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2013
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (30)
Kjøttmeis (10)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Kråke (4)
Pilfink (4)
Spettmeis (4)
Dompap (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2012
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (22)
Kjøttmeis (10)
Pilfink (8)
Dompap (6)
Spettmeis (5)
Blåmeis (4)
Stjertmeis (4)
Kråke (3)
Skjære (3)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2011
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (21)
Gråsisik (15)
Dompap (12)
Pilfink (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Stjertmeis (6)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Nøtteskrike (3)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Knut Bergerud
Tunneltoppen (Eidsvoll, Viken)
Gulspurv (20)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (8)
Spettmeis (6)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Kråke (2)
Flaggspett (1)