Miljolare.no

Område: Bekkelaget

Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gråspurv (32)
Kaie (11)
Skjære (8)
Dompap (6)
Pilfink (6)
Kråke (3)
Gråmåke (2)
Kornkråke (2)
Spettmeis (2)
Blåmeis (1)
Bydue (1)
Gulspurv (1)
Kjøttmeis (1)
Stillits (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Stillits (11)
Skjære (10)
Kornkråke (9)
Pilfink (6)
Gråspurv (5)
Kaie (5)
Kråke (4)
Bydue (3)
Grønnsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Blåmeis (2)
Grønnfink (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gulspurv (28)
Gråspurv (12)
Kaie (7)
Kråke (6)
Grønnfink (5)
Skjære (5)
Stillits (5)
Bydue (4)
Kjøttmeis (4)
Kornkråke (4)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Gråsisik (2)
Pilfink (2)
Svarttrost (2)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2018
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gråsisik (30)
Gulspurv (23)
Gråspurv (12)
Stillits (12)
Grønnfink (11)
Bydue (6)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Kaie (4)
Skjære (3)
Gråtrost (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Flaggspett (1)
Grankorsnebb (1)
Kornkråke (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gråspurv (20)
Stillits (8)
Blåmeis (7)
Grønnfink (4)
Bydue (3)
Kjøttmeis (3)
Kråke (3)
Fiskemåke (2)
Grønnsisik (2)
Kornkråke (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Gråsisik (1)
Gråtrost (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Kornkråke (18)
Gråsisik (8)
Skjære (6)
Kaie (5)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Grønnfink (2)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Kråke (1)
 
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gråspurv (14)
Kaie (12)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Kornkråke (6)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Sidensvans (60)
Gråspurv (23)
Grønnfink (20)
Kaie (12)
Blåmeis (9)
Kjøttmeis (4)
Kornkråke (4)
Kråke (2)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Pilfink (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Gråspurv (28)
Kaie (10)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Dompap (3)
Pilfink (3)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Grønnfink (1)
Kornkråke (1)
Sidensvans (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Grønnfink (25)
Gråsisik (20)
Kaie (15)
Skjære (7)
Gulspurv (5)
Pilfink (5)
Dompap (4)
Kornkråke (4)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Gråspurv (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Morten Brandsnes
Bekkelaget (Stange, Innlandet)
Kaie (12)
Blåmeis (8)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (4)
Kornkråke (4)
Pilfink (4)
Gråspurv (3)
Grønnfink (3)
Kråke (3)
Gråsisik (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)