Miljolare.no

Område: Åstadveien 15, Billingstad

Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Dompap (15)
Gråspurv (10)
Grønnfink (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (4)
Rådyr (3)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2023
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Dompap (20)
Grønnfink (10)
Gråspurv (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Grønnsisik (5)
Blåmeis (4)
Gulspurv (4)
Rådyr (4)
Bjørkefink (3)
Pilfink (3)
Spettmeis (3)
Svarttrost (3)
Gråsisik (2)
Rødstrupe (2)
Stillits (2)
Bokfink (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråspurv (20)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (5)
Grønnfink (4)
Gulspurv (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråspurv (15)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (11)
Svarttrost (5)
Grønnfink (3)
Blåmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Dompap (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.01.2018
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråsisik (25)
Grønnfink (10)
Pilfink (8)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Grønnsisik (4)
Rådyr (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Ekorn (2)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Grønnfink (15)
Dompap (6)
Gråspurv (6)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Pilfink (4)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Rådyr (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråsisik (12)
Dompap (6)
Grønnfink (6)
Stillits (6)
Gråspurv (4)
Grønnsisik (4)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Pilfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Kjernebiter (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gulspurv (8)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Spettmeis (4)
Svarttrost (3)
Dompap (2)
Grønnsisik (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråsisik (10)
Gulspurv (10)
Blåmeis (6)
Grønnsisik (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Pilfink (3)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Flaggspett (1)
Rådyr (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Kjøttmeis (8)
Gråspurv (6)
Gulspurv (6)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Blåmeis (2)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråspurv (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Skjære (4)
Svarttrost (4)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Pilfink (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
ingebrigt moum
Åstadveien 15, Billingstad (Asker, Akershus)
Gråspurv (25)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Bokfink (4)
Gulspurv (3)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Svarttrost (2)
Grønnfink (1)
Nøtteskrike (1)