Miljolare.no

Område: Bispeveien 3

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (31)
Blåmeis (14)
Svartmeis (6)
Svarttrost (6)
Bjørkefink (3)
Rødstrupe (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Munk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2021
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (8)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2018
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (11)
Pilfink (7)
Blåmeis (6)
Svarttrost (5)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2017
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (5)
Granmeis (4)
Pilfink (4)
Svarttrost (4)
Kråke (2)
Skjære (2)
Dvergfalk (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2017
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Blåmeis (6)
Bjørkefink (4)
Dompap (4)
Bokfink (3)
Fugler ved foringsplassen
07.02.2016
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (10)
Blåmeis (8)
Pilfink (6)
Kråke (5)
Skjære (4)
Grønnsisik (2)
Rødstrupe (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Gråspurv (30)
Kjøttmeis (25)
Pilfink (20)
Blåmeis (11)
Svarttrost (9)
Gråmåke (5)
Bokfink (4)
Kråke (3)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (30)
Blåmeis (15)
Gråspurv (10)
Svarttrost (10)
Bokfink (4)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2012
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Gråmåke (3)
Ringdue (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (50)
Bokfink (24)
Blåmeis (20)
Grønnfink (16)
Svartmeis (16)
Svarttrost (12)
Pilfink (10)
Skjære (6)
Bjørkefink (5)
Kråke (4)
Dompap (2)
Rødstrupe (2)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2011
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (32)
Bjørkefink (14)
Blåmeis (10)
Pilfink (9)
Bokfink (8)
Grønnfink (8)
Svarttrost (8)
Kråke (5)
Dompap (4)
Skjære (4)
Granmeis (1)
Gråsisik (1)
Gråsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Tone Fosse Ulvøy
Bispeveien 3 (Sandnes, Rogaland)
Kjøttmeis (30)
Bjørkefink (8)
Bokfink (7)
Blåmeis (5)
Svarttrost (4)
Svartmeis (2)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)