Miljolare.no

Område: Langvannet

Fugleliv langs kyst og vatn
18.09.2003
Stasjonsfjellet skole
Langvannet (Lørenskog, Viken)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kanadagås (Branta canadensis)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)
Skjære (Pica pica)
Kartlegging av område som er viktige for biologisk mangfald
18.09.2003
Stasjonsfjellet skole
Langvannet (Lørenskog, Viken)