Miljolare.no

Område: Hestneset

Bilder av området
02.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
 
Naturopplevingar året rundt
03.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
  
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
Andefamilien (Anatidae)
Gjøkfamilien (Cuculidae)
Lommer (Gaviiformes)
Måkefamilien (Laridae)
Spurvefugler (Passeriformes)
Snipefamilien (Scolopacidae)
 
Forsøpling av vannmiljøet
03.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
  
Fisk og fangst i saltvatn
03.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
Krepsdyr (Crustacea)
Pigghuder (Echinodermata)
Torsk (Gadus morhua)
Sandflyndre (Limanda limanda)
Hyse (Melanogrammus aeglefinus)
Bløtdyr (Mollusca)
Sei (Pollachius virens)