Miljolare.no

Område: Bolig

Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Pilfink (90)
Grønnfink (12)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (9)
Nøtteskrike (7)
Skjære (7)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Ekorn (5)
Rådyr (5)
Grønnsisik (4)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Rødrev (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Ravn (1)
Røyskatt (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Blåmeis (6)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Svartmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Pilfink (20)
Skjære (7)
Rådyr (4)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Rødrev (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (180)
Gråsisik (13)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (7)
Grønnsisik (6)
Nøtteskrike (6)
Dompap (5)
Ekorn (5)
Blåmeis (3)
Klatremus (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Katt (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (130)
Pilfink (19)
Grønnfink (15)
Dompap (11)
Grønnsisik (8)
Kjøttmeis (7)
Skjære (7)
Ekorn (6)
Gråsisik (6)
Nøtteskrike (6)
Blåmeis (4)
Rådyr (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Elg (2)
Flaggspett (2)
Klatremus (2)
Svartmeis (2)
Kråke (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (40)
Pilfink (30)
Gråsisik (19)
Grønnsisik (15)
Grønnfink (14)
Dompap (13)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (5)
Rådyr (5)
Skjære (5)
Orrfugl (3)
Spettmeis (3)
Elg (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (40)
Pilfink (30)
Gråsisik (19)
Grønnsisik (15)
Grønnfink (14)
Dompap (13)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Skjære (6)
Ekorn (5)
Nøtteskrike (5)
Rådyr (5)
Orrfugl (3)
Spettmeis (3)
Elg (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Rødrev (1)
Røyskatt (1)
Snømus (1)
Spurvehauk (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Dompap (13)
Blåmeis (6)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (60)
Pilfink (30)
Grønnfink (16)
Dompap (12)
Kjøttmeis (12)
Kråke (8)
Grønnsisik (7)
Nøtteskrike (7)
Skjære (7)
Blåmeis (5)
Spettmeis (4)
Flaggspett (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (160)
Pilfink (40)
Gråsisik (14)
Dompap (12)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (8)
Nøtteskrike (7)
Grønnsisik (6)
Skjære (6)
Grønnfink (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Gunnar
Bolig (Grue, Innlandet)
Gulspurv (75)
Gråsisik (25)
Dompap (22)
Pilfink (20)
Grønnfink (16)
Kjøttmeis (7)
Nøtteskrike (6)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)