Miljolare.no

Område: Hestsjøen

Bilder av området
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
 
Planter i og ved ferskvatn
16.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Ryllsiv (Juncus articulatus)
Blåknapp (Succisa pratensis)
 
Amfibium og krypdyr
23.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Padde (Bufo bufo)
 
Smådyr i ferskvatn
16.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Aeshna
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Lungesnegler (Pulmonata)
Mudderfluer (Sialidae)
 
Fisk i ferskvatn
16.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
 
Planter i og ved ferskvatn
23.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bladmoser (Bryophyta)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Sumpsiv (Juncus bulbosus)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Takrør (Phragmites australis)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Brei dunkjevle (Typha latifolia)
 
Er vatnet vårt surt?
27.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
pH 7.5 (vann)
 
Fisk i ferskvatn
16.09.2004
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Nipigget stingsild (Pungitius pungitius)
 
Planter i og ved ferskvatn
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Bladmoser (Bryophyta)
Bekkeblom (Caltha palustris)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)
Takrør (Phragmites australis)
Løvetannslekta (Taraxacum)
Er vatnet vårt surt?
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
pH 7.5 (vann)
Amfibium og krypdyr
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Buttsnutefrosk (Rana temporaria)
Smådyr i ferskvatn
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Midd (Acari)
Edderkopper (Araneae)
Fjærmygg (Chironomidae)
Vannlopper (Cladocera)
Biller (Coleoptera)
Hoppekreps (Copepoda)
Buksvømmere (Corixidae)
Cyclopoida
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Trepigget stingsild (Gasterosteus aculeatus)
Vannløpere (Gerridae)
Teger (Heteroptera)
Igler (Hirudinea)
Mudderfluer (Megaloptera)
Øyenstikkere (Odonata)
Steinfluer (Plecoptera)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Undersøkje utsjånad og lukt
14.05.2003
Heimdal videregående skole
Hestsjøen (Trondheim, Trøndelag)
Siktedjupn: 2.7 m
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt