Miljolare.no

Område: Myrområde og innmark

Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (12)
Dompap (10)
Havørn (5)
Gråmåke (4)
Lirype (4)
Skjære (4)
Gråspurv (3)
Kråke (2)
Ravn (2)
Svartbak (2)
Svarttrost (2)
Elg (1)
Hare (1)
Oter (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2017
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (10)
Dompap (8)
Gråmåke (8)
Svartbak (8)
Havørn (6)
Kråke (4)
Lirype (4)
Skjære (4)
Elg (3)
Hare (2)
Ravn (2)
Svarttrost (2)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2016
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (5)
Gråmåke (4)
Havørn (4)
Dompap (2)
Hare (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Elg (1)
Katt (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2015
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (30)
Gråspurv (8)
Dompap (6)
Havørn (5)
Gråmåke (4)
Kråke (4)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Elg (2)
Hare (2)
Katt (1)
Markmus (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2014
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Lirype (8)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2013
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Dompap (15)
Kjøttmeis (12)
Skjære (2)
Kråke (1)
Markmus (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2013
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (12)
Kråke (4)
Markmus (4)
Hare (2)
Skjære (2)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (14)
Kråke (6)
Skjære (4)
Gråspurv (3)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Bjørkefink (10)
Dompap (10)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (6)
Skjære (2)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Arild Dahle
Myrområde og innmark (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (10)
Dompap (4)
Kråke (2)
Skjære (2)