Miljolare.no

Område: Marsteinshøgda

Fugler ved foringsplassen
01.02.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Dompap (12)
Grønnfink (7)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Bokfink (4)
Gråsisik (4)
Gulspurv (3)
Bjørkefink (1)
Granmeis (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Sidensvans (26)
Dompap (6)
Blåmeis (3)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (36)
Grønnsisik (29)
Gråsisik (26)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Gulspurv (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (26)
Grønnsisik (22)
Gråsisik (10)
Blåmeis (6)
Dompap (5)
Kjøttmeis (5)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnsisik (23)
Gråsisik (21)
Grønnfink (18)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Kjøttmeis (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (12)
Grønnfink (10)
Grønnsisik (6)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Dompap (4)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnsisik (8)
Dompap (7)
Kjøttmeis (7)
Gråsisik (6)
Blåmeis (5)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Gråsisik (15)
Grønnfink (13)
Grønnsisik (10)
Dompap (9)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Svartmeis (3)
Skjære (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2016
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (15)
Grønnsisik (14)
Gråsisik (11)
Dompap (9)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (5)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
08.02.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Kjøttmeis (12)
Gulspurv (11)
Blåmeis (7)
Svartmeis (6)
Granmeis (5)
Elg (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Kjøttmeis (14)
Granmeis (12)
Blåmeis (11)
Gulspurv (8)
Svartmeis (8)
Dompap (4)
Skjære (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Rødrev (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (29)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (14)
Gulspurv (12)
Granmeis (11)
Dompap (9)
Svartmeis (9)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Katt (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (22)
Gulspurv (16)
Kjøttmeis (13)
Blåmeis (11)
Dompap (8)
Granmeis (7)
Svartmeis (7)
Skjære (4)
Elg (3)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Grønnfink (28)
Kjøttmeis (16)
Gulspurv (15)
Blåmeis (14)
Granmeis (13)
Dompap (10)
Svartmeis (9)
Skjære (4)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Grønnsisik (2)
Katt (1)
Nøtteskrike (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2015
unni fossnes
Marsteinshøgda (Nord-Aurdal, Innlandet)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (14)
Grønnfink (12)
Gulspurv (11)
Svartmeis (10)
Granmeis (9)
Dompap (5)
Flaggspett (3)
Spettmeis (3)
Skjære (2)
Elg (1)
Nøtteskrike (1)
Rødrev (1)
Toppmeis (1)
««første 16 - 30 av 75 siste»»