Miljolare.no

Område: Torshaug

Bilder av området
26.03.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
 
Fenologi
12.05.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
  
Når kommer våren?
12.05.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
24.04.2003 Blomstring vårpengeurt
 
Fenologi
25.04.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim - Tråante, Trøndelag)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Fenologi
19.04.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim - Tråante, Trøndelag)