Miljolare.no

Område: Torshaug

Bilder av området
26.03.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim, Trøndelag)
 
Fenologi
12.05.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim, Trøndelag)
  
Når kommer våren?
12.05.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim, Trøndelag)
24.04.2003 Blomstring vårpengeurt
 
Fenologi
25.04.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim, Trøndelag)
Gråor (Alnus incana)
Hvitveis (Anemone nemorosa)
Bjørk (Betula pubescens)
Rogn (Sorbus aucuparia)
Blåbær (Vaccinium myrtillus)
 
Fenologi
19.04.2003
Nyborg skole
Torshaug (Trondheim, Trøndelag)