Miljolare.no

Område: Vassbø

Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (55)
Blåmeis (25)
Grønnfink (7)
Gråspurv (5)
Hare (2)
Skjære (2)
Bjørkefink (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
04.02.2022
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (40)
Blåmeis (8)
Gråspurv (6)
Grønnfink (5)
Bjørkefink (2)
Kråke (2)
Skjære (2)
Dobbeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Hare (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (40)
Gråspurv (10)
Blåmeis (8)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Hare (1)
Rødstrupe (1)
Røyskatt (1)
Fugler ved foringsplassen
21.01.2020
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (40)
Gråspurv (17)
Blåmeis (8)
Kråke (4)
Gjerdesmett (2)
Rødstrupe (2)
Haukugle (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2019
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (40)
Blåmeis (11)
Gråspurv (8)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2018
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (15)
Gråspurv (6)
Gulspurv (2)
Skjære (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2017
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (10)
Gråspurv (7)
Gjerdesmett (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Tor Vassbø
Vassbø (Bjerkreim, Rogaland)
Grønnfink (40)
Kjøttmeis (20)
Blåmeis (8)
Bjørkefink (3)
Rødstrupe (1)