Miljolare.no

Område: Kallehagen

Fugler ved foringsplassen
29.01.2023
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Grønnfink (23)
Kjøttmeis (18)
Kjernebiter (13)
Gråspurv (12)
Svarttrost (12)
Grønnsisik (6)
Blåmeis (5)
Gulspurv (5)
Dompap (4)
Løvmeis (3)
Spettmeis (3)
Stillits (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Bjørkefink (35)
Grønnfink (25)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (9)
Gråspurv (7)
Kjernebiter (7)
Dompap (5)
Kråke (5)
Gulspurv (4)
Gråmåke (3)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Svartbak (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Grønnfink (18)
Kjøttmeis (18)
Blåmeis (17)
Kjernebiter (15)
Grønnsisik (13)
Gråspurv (11)
Gulspurv (4)
Løvmeis (4)
Pilfink (3)
Spettmeis (3)
Gråtrost (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (12)
Gråspurv (11)
Svarttrost (9)
Gulspurv (8)
Kjernebiter (5)
Pilfink (5)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (3)
Løvmeis (3)
Spettmeis (3)
Stillits (3)
Dompap (2)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spurvehauk (2)
Trekryper (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Munk (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (8)
Grønnfink (8)
Kjernebiter (6)
Grønnsisik (5)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Gjerdesmett (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Dompap (16)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (8)
Grønnfink (5)
Gulspurv (5)
Svarttrost (5)
Gråtrost (3)
Kråke (3)
Spettmeis (3)
Løvmeis (2)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Når kommer våren?
06.04.2012
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
05.04.2012 Ankomst gråfluesnapper
Når kommer våren?
23.03.2012
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
16.03.2012 Ankomst bokfink
14.03.2012 Ankomst tjeld
19.03.2012 Ankomst stær
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (5)
Pilfink (5)
Svarttrost (4)
Gråtrost (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.12.2010
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (4)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Svarttrost (2)
Gråspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
04.12.2010
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (5)
Pilfink (4)
Blåmeis (3)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Gråspett (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Odd Einar Svendsen
Kallehagen (Tysvær, Rogaland)
Kjøttmeis (9)
Løvmeis (3)
Blåmeis (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)