Miljolare.no

Område: Bergeheia

Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (13)
Bjørkefink (5)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Grønnfink (4)
Grønnsisik (4)
Kjernebiter (3)
Svarttrost (3)
Gråsisik (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (7)
Bjørkefink (5)
Dompap (4)
Grønnsisik (4)
Kjernebiter (3)
Svarttrost (3)
Bokfink (2)
Grønnfink (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Kjernebiter (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Dompap (1)
Ekorn (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2013
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (9)
Grønnfink (7)
Blåmeis (3)
Nøtteskrike (3)
Dompap (2)
Kjernebiter (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Bjørkefink (21)
Kjøttmeis (13)
Grønnfink (11)
Dompap (10)
Kjernebiter (6)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Bokfink (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Bjørkefink (15)
Kjøttmeis (14)
Grønnfink (10)
Dompap (9)
Kjernebiter (7)
Blåmeis (5)
Bokfink (3)
Gråsisik (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Dompap (3)
Kjernebiter (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Dompap (5)
Bjørkefink (4)
Kjernebiter (4)
Skjære (4)
Gråspett (3)
Nøtteskrike (3)
Svarttrost (3)
Grønnfink (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2011
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjernebiter (18)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (8)
Dompap (8)
Skjære (5)
Gråsisik (3)
Svarttrost (3)
Bjørkefink (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (21)
Bjørkefink (11)
Blåmeis (10)
Svarttrost (8)
Kjernebiter (3)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Gulspurv (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (9)
Svarttrost (7)
Bjørkefink (6)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Kjernebiter (2)
Spettmeis (2)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2010
Glenn Byremo
Bergeheia (Lyngdal, Agder)
Kjøttmeis (19)
Blåmeis (7)
Svarttrost (6)
Bjørkefink (5)
Gråtrost (3)
Nøtteskrike (3)
Bokfink (2)
Løvmeis (2)
Munk (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)