Miljolare.no

Område: Harestua

Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Pilfink (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Spettmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.09.2016
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Nøttekråke (1)
Fugler ved foringsplassen
23.02.2016
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
22.01.2016
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Gråsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Pilfink (8)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (4)
Dompap (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2015
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Pilfink (16)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Fugler ved foringsplassen
05.04.2014
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Bokfink (6)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Fasan (1)
Flaggspett (1)
Jernspurv (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2014
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Gulspurv (16)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (8)
Pilfink (4)
Skjære (4)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
16.05.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Tornirisk (1)
Fugler ved foringsplassen
16.05.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Bokfink (15)
Grønnsisik (15)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Blåmeis (2)
Pilfink (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Grønnsisik (30)
Bokfink (20)
Dompap (2)
Grønnfink (2)
Skjære (2)
Fugler ved foringsplassen
23.04.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Linerle (1)
Fugler ved foringsplassen
20.04.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Jernspurv (4)
Fugler ved foringsplassen
18.04.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Bokfink (20)
Grønnsisik (20)
Svarttrost (12)
Kjøttmeis (10)
Bjørkefink (6)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Gråsisik (2)
Jernspurv (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Rødvingetrost (1)
Fugler ved foringsplassen
12.04.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Bokfink (20)
Grønnsisik (20)
Svarttrost (12)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (6)
Pilfink (6)
Skjære (6)
Dompap (4)
Grønnfink (4)
Bjørkefink (2)
Granmeis (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Jernspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2013
Arild Kirkeby
Harestua (Lunner, Viken)
Gråsisik (16)
Kjøttmeis (12)
Stillits (7)
Gulspurv (6)
Dompap (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Pilfink (4)
Flaggspett (2)
Skjære (2)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
1-15 av 33 siste»»