Miljolare.no

Område: Bleiken

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (55)
Grønnfink (34)
Pilfink (25)
Dompap (24)
Stillits (19)
Gråsisik (18)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (3)
Flaggspett (2)
Kjøttmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (28)
Stillits (25)
Pilfink (24)
Dompap (16)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Grønnfink (8)
Skjære (6)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (1)
Kornkråke (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (35)
Pilfink (30)
Stillits (25)
Dompap (17)
Grønnfink (14)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Spettmeis (5)
Ekorn (4)
Skjære (4)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2016
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (19)
Dompap (17)
Pilfink (17)
Stillits (15)
Blåmeis (10)
Gråsisik (9)
Kjøttmeis (8)
Grønnsisik (6)
Bjørkefink (5)
Grønnfink (5)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (35)
Pilfink (25)
Blåmeis (18)
Skjære (16)
Kjøttmeis (15)
Dompap (9)
Grønnfink (8)
Stillits (3)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Kjernebiter (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2014
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (40)
Blåmeis (16)
Dompap (14)
Kjøttmeis (14)
Pilfink (12)
Grønnsisik (11)
Grønnfink (10)
Skjære (8)
Gråsisik (7)
Stillits (6)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kjernebiter (2)
Grønnspett (1)
Kornkråke (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
02.02.2013
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (33)
Pilfink (22)
Blåmeis (19)
Dompap (17)
Grønnfink (14)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (9)
Skjære (6)
Nøtteskrike (4)
Spettmeis (4)
Flaggspett (3)
Stillits (3)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Grønnspett (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2012
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2012
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Pilfink (60)
Gulspurv (50)
Dompap (30)
Kjøttmeis (25)
Blåmeis (22)
Skjære (7)
Nøtteskrike (6)
Spettmeis (4)
Stillits (4)
Flaggspett (2)
Grønnfink (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Grønnspett (1)
Spurveugle (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2011
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (70)
Pilfink (20)
Dompap (16)
Blåmeis (15)
Kjøttmeis (12)
Gråsisik (6)
Skjære (6)
Nøtteskrike (4)
Stillits (4)
Grønnfink (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Stine Bleken Eid
Bleiken (Gran, Oppland)
Gulspurv (40)
Dompap (20)
Gråsisik (15)
Pilfink (12)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (6)
Nøtteskrike (4)
Skjære (4)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)