Miljolare.no

Område: Gakori

Fenologi på Nordkalotten
12.09.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
09.09.2015 Modne frukter/frøspredning geitrams
31.08.2015 Frukt/frødannelse skrubbær
Fenologi på Nordkalotten
03.08.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
29.07.2015 Frukt/frødannelse molte
Fenologi på Nordkalotten
03.08.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
27.07.2015 Blomstring geitrams
Fenologi på Nordkalotten
23.07.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
14.07.2015 Blomstring tyttebær
Fenologi på Nordkalotten
08.07.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
01.07.2015 Blomstring skrubbær
Fenologi på Nordkalotten
26.06.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
22.06.2015 Blomstring finnmarkspors
Fenologi på Nordkalotten
31.05.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
31.05.2015 Bladsprett (musøre) bjørk
31.05.2015 Første observasjon blåstrupe
31.05.2015 Første observasjon gjøk
10.05.2015 Første observasjon linerle
28.05.2015 Første observasjon løvsanger
11.05.2015 Første observasjon humler
07.05.2015 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
18.05.2015: Isfrie vann
Fenologi på Nordkalotten
12.05.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
30.04.2015 Første observasjon snøspurv
11.05.2015 Første observasjon humler
07.05.2015 Første ytre aktivitet i maurtue skogsmaur
Fenologi på Nordkalotten
25.04.2015
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
16.04.2015: Snøen borte fra bakken
Fenologi på Nordkalotten
14.10.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
19.05.2014 Første observasjon rødnebbterne
Fenologi på Nordkalotten
14.10.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
11.10.2014 Begynnende løvfall rogn
Fenologi på Nordkalotten
22.09.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
12.09.2014 Blad 50% gule bjørk
18.09.2014 Frukt/frødannelse rogn
09.09.2014 Frukt/frødannelse tyttebær
22.09.2014: Den første snøen
Fenologi på Nordkalotten
21.08.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
20.08.2014 Modne frukter/frøspredning geitrams
Fenologi på Nordkalotten
20.08.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
06.08.2014 Frukt/frødannelse blåbær
25.07.2014 Frukt/frødannelse molte
18.08.2014 Frukt/frødannelse skrubbær
Fenologi på Nordkalotten
16.06.2014
Alta oppvekstkontor
Gakori (Alta, Finnmark)
13.06.2014 Blomstring finnmarkspors
1 - 15 av 152 siste»»