Miljolare.no

Område: festningsdammen

Når kommer våren?
22.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
22.05.2011 Ankomst rødnebbterne
Når kommer våren?
15.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2011 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
15.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
15.05.2011 Ankomst krikkand
Når kommer våren?
11.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
11.05.2011 Ankomst lappspove
11.05.2011 Ankomst småspove
11.05.2011 Ankomst myrsnipe
11.05.2011 Ankomst sandlo
Når kommer våren?
08.05.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
08.05.2011 Ankomst linerle
Når kommer våren?
17.04.2011
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.04.2011 Ankomst grønnfink
Når kommer våren?
11.05.2010
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
11.05.2010 Ankomst heilo
11.05.2010 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
17.04.2010
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.04.2010 Ankomst hettemåke
Når kommer våren?
17.04.2010
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
17.04.2010 Ankomst gravand
Når kommer våren?
04.05.2009
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
03.05.2009 Ankomst gråtrost
03.05.2009 Ankomst rødvingetrost
Når kommer våren?
05.04.2009
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.04.2009 Ankomst snøspurv
Når kommer våren?
05.04.2009
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.04.2009 Ankomst grønnfink
Når kommer våren?
05.04.2009
Birger Knudsen
festningsdammen (Vardø, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
05.04.2009 Ankomst tjeld