Miljolare.no

Område: Ettevassbekken

BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
10.06.1997
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
14.06.1995
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(2)
 
BEKKIS: Fysiske, kjemiske og bakteriogiske undersøkelser
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
10.06.1997
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
Frosker (Anura)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
14.06.1995
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
Frosker (Anura)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørret (Salmo trutta)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(2)
Ål (Anguilla anguilla)
Frosker (Anura)
Buorm (Natrix natrix)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørret (Salmo trutta)
Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)
BEKKIS: Fisk, kreps, krypdyr, amfibier
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
Ål (Anguilla anguilla)
Frosker (Anura)
Buorm (Natrix natrix)
Abbor (Perca fluviatilis)
Ørret (Salmo trutta)
Bekkerøye (Salvelinus fontinalis)
Salamandrer (Triturus)
BEKKIS: Bunndyr
14.06.1995
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(2)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Muslinger, små (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Bunndyr
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
Andre dyr i bekken (Animalia Samlegruppe)
Muslinger, store (Bivalvia Samlegruppe)
Fjærmygg (Chironomidae)
Leptophlebialignende døgnfluer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Baetislignende døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Flate døgnfluenymfer (Ephemeroptera Samlegruppe)
Nordlig marflo (Gammarus lacustris)
Snegler, flate (Gastropoda Samlegruppe)
Snegler, høye (Gastropoda Samlegruppe)
Igler (Hirudinea)
Fåbørstemark (Oligochaeta)
Lange, slanke steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Brune, hårete steinfluenymfer (Plecoptera Samlegruppe)
Knott (Simulidae)
Stankelbein (Tipulidae)
Vårfluelarver m/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
Vårfluelarver u/ hus (Trichoptera Samlegruppe)
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
10.06.1997
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
14.06.1995
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Vi har fått hjelp av
26.05.1994
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
BEKKIS: Oppfølging av bekken
10.06.1997
Vegårshei skule
Ettevassbekken (Vegårshei, Agder)
(1)
 
1 - 15 av 63 siste»»