Miljolare.no

Område: Engsbekken

Planter i og ved ferskvatn
30.05.2002
Svinndal skole
Engsbekken (Våler, Viken)
Flaskestarr (Carex rostrata)
Elvesnelle (Equisetum fluviatile)
Mjødurt (Filipendula ulmaria)
Sverdlilje (Iris pseudacorus)
Undersøkje utsjånad og lukt
30.05.2002
Svinndal skole
Engsbekken (Våler, Viken)
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Vassføring, straum og erosjon
30.05.2002
Svinndal skole
Engsbekken (Våler, Viken)
 
Smådyr i ferskvatn
30.05.2002
Svinndal skole
Engsbekken (Våler, Viken)
Midd (Acari)
Gråsugge (Asellus aquaticus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Buksvømmere (Corixidae)
Stikkemygg (Culicidae)
Døgnfluer (Ephemeroptera)
Gjedde (Esox lucius)
Vannløpere (Gerridae)
Vannkjærer (Hydrophilidae)
Ryggsvømmere (Notonectidae)
Vårfluer (Trichoptera)
Er vatnet vårt surt?
30.05.2002
Svinndal skole
Engsbekken (Våler, Viken)
pH 6.2 (vann)
pH 6 (nedbør)