Miljolare.no

Område: Volbuvegen 151

Fugler ved foringsplassen
20.12.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Bjørkefink (30)
Pilfink (20)
Dompap (15)
Gråsisik (12)
Stillits (10)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (4)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Svartmeis (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Katt (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
18.10.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Sidensvans (50)
Gråtrost (20)
Måltrost (20)
Pilfink (20)
Rødvingetrost (20)
Kjøttmeis (6)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Katt (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
11.10.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (20)
Måltrost (20)
Rødvingetrost (20)
Grønnfink (15)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (10)
Skjære (4)
Blåmeis (1)
Katt (1)
Ringtrost (1)
Spettmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
05.07.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (10)
Skjære (6)
Pilfink (4)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Kråke (2)
Skogdue (2)
Linerle (1)
Ringdue (1)
Rødstrupe (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
07.06.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (10)
Låvesvale (10)
Pilfink (5)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Gjøk (2)
Kjøttmeis (2)
Ekorn (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Fugler ved foringsplassen
26.04.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (25)
Pilfink (20)
Grønnsisik (10)
Kråke (10)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Svarttrost (6)
Trane (5)
Blåmeis (4)
Linerle (4)
Skjære (4)
Grønnfink (3)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Jernspurv (1)
Måltrost (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
12.04.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (60)
Pilfink (16)
Grønnfink (8)
Blåmeis (6)
Svarttrost (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Stær (3)
Trane (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Rødstrupe (2)
Svartmeis (2)
Bjørkefink (1)
Ekorn (1)
Grønnsisik (1)
Jernspurv (1)
Linerle (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.03.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (20)
Pilfink (15)
Dompap (12)
Grønnfink (8)
Svarttrost (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Granmeis (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Fugler ved foringsplassen
15.03.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Bokfink (25)
Pilfink (20)
Dompap (12)
Grønnfink (8)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (5)
Skjære (3)
Kråke (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
22.02.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Stillits (45)
Pilfink (20)
Dompap (18)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (5)
Skjære (5)
Blåmeis (4)
Kråke (3)
Rådyr (3)
Elg (2)
Granmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (40)
Dompap (12)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (6)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Gråsisik (3)
Granmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
18.01.2021
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (40)
Dompap (16)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (5)
Skjære (4)
Blåmeis (3)
Kråke (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Svartmeis (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.11.2020
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Pilfink (20)
Dompap (6)
Kjøttmeis (6)
Skjære (5)
Svartmeis (3)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Grønnfink (2)
Husmus (2)
Spettmeis (2)
Stillits (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
08.06.2020
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Gråtrost (20)
Linerle (8)
Dompap (6)
Låvesvale (6)
Pilfink (6)
Trane (6)
Kjøttmeis (4)
Kråke (4)
Rødvingetrost (4)
Stær (3)
Gjøk (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Tårnfalk (2)
Flaggspett (1)
Kaie (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
11.05.2020
Svein Hegge
Volbuvegen 151 (Øystre Slidre, Innlandet)
Grønnsisik (20)
Dompap (10)
Grønnfink (10)
Linerle (10)
Pilfink (7)
Løvsanger (5)
Skjære (5)
Bokfink (4)
Gråtrost (4)
Kjøttmeis (4)
Måltrost (4)
Svarttrost (4)
Rødstrupe (3)
Stær (3)
Bjørkefink (2)
Blåmeis (2)
Ringtrost (2)
Rødvingetrost (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
1 - 15 av 120 siste»»