Miljolare.no

Område: Blixøya

Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2017
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Blåmeis (15)
Grønnsisik (4)
Kjøttmeis (4)
Svartmeis (4)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Fuglekonge (1)
Grankorsnebb (1)
Ravn (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2015
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Fuglekonge (1)
Gulspurv (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2014
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (6)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2012
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (5)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Dyreobservasjoner
18.04.2008
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Bever (Castor fiber)
Dyreobservasjoner
15.04.2009
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Snømus (Mustela nivalis)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2009
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (15)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (4)
Blåmeis (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Spurveugle (2)
Svartmeis (2)
Gulspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2009
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Rødstrupe (15)
Nøtteskrike (6)
Dompap (4)
Kjøttmeis (4)
Blåmeis (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Spurveugle (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Gulspurv (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2009
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (15)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (4)
Gråsisik (4)
Flaggspett (2)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2009
Ranke , Jo
Blixøya (Våler, Viken)
Dompap (15)
Rødstrupe (1)