Miljolare.no

Område: Bugarden Byggefelt.

Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Otto Kjetil Nytun
Bugarden Byggefelt. (Ulstein, Møre og Romsdal)
Grønnfink (20)
Kjøttmeis (10)
Kråke (7)
Svarttrost (5)
Gråsisik (4)
Gråspurv (4)
Svartmeis (4)
Bjørkefink (3)
Skjære (3)
Toppmeis (3)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Spettmeis (2)
Bergirisk (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)