Miljolare.no

Område: Korsbrekkeosen

Fugleliv langs kyst og vatn
10.05.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.05.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
29.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
27.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Kanadagås (Branta canadensis)
Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
25.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
21.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.04.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Laksand (Mergus merganser)
Siland (Mergus serrator)
Gravand (Tadorna tadorna)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
29.03.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.03.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
02.03.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kråke (Corvus cornix)
Laksand (Mergus merganser)
Siland (Mergus serrator)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.03.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleliv langs kyst og vatn
25.04.2002
Sunnylven skule
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
««første 61-73 av 73