Miljolare.no

Område: Klokktjønna

Smådyr i ferskvatn
08.09.2004
Nyborg skole
Klokktjønna (Trondheim, Trøndelag)
Aeshnidae
Edderkopper (Araneae)
Buksvømmere (Corixidae)
Stikkemygg (Culicidae)
Myredderkopp (Dolomedes fimbriatus)
Vannkalver (Dytiscidae)
Snegler (Gastropoda)
Gerris
Igler (Hirudinea)
Vårfluer (Trichoptera)
Vannymfer (Zygoptera)
Pattedyr i og ved vatn
06.09.2001
Nyborg skole
Klokktjønna (Trondheim, Trøndelag)
Bever (Castor fiber)
Hest (Equus caballus)