Miljolare.no

Område: Djupåosen Sørungen

Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
Granmeis (4)
Svartmeis (3)
Grankorsnebb (2)
Blåmeis (1)
Kjøttmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Flaggspett (1)
 
Fugler og fuglekasser
12.06.2011
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
  
Fugler ved foringsplassen
05.01.2011
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
 
Fugler ved foringsplassen
21.06.2010
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
Grønnfink (10)
Lavskrike (7)
Granmeis (4)
Grønnsisik (4)
Gulerle (4)
Fiskemåke (3)
Kjøttmeis (3)
Bjørkefink (2)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Enkeltbekkasin (2)
Ringdue (2)
Rødstjert (2)
Kråke (1)
Rugde (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.03.2010
Bjørn Olav Wikdahl
Djupåosen Sørungen (Selbu, Trøndelag)
Gråsisik (10)
Granmeis (4)
Grønnfink (3)
Kjøttmeis (3)
Dompap (2)
Lavskrike (2)
Kråke (1)