Miljolare.no

Område: Åsmarkvegen 843

Fugler ved foringsplassen
27.01.2024
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gråsisik (30)
Dompap (17)
Stillits (14)
Gulspurv (10)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Gråspett (1)
Rådyr (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2023
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (5)
Rådyr (5)
Dompap (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Gulspurv (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Svartmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Grønnsisik (50)
Gulspurv (19)
Blåmeis (12)
Dompap (12)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (4)
Spettmeis (4)
Rådyr (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Gråspett (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Blåmeis (15)
Gulspurv (6)
Ekorn (5)
Rådyr (5)
Flaggspett (4)
Kjøttmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Grønnsisik (200)
Gulspurv (8)
Dompap (7)
Gråsisik (6)
Grønnfink (6)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Grankorsnebb (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Gråspett (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Blåmeis (25)
Kjøttmeis (14)
Dompap (11)
Svartmeis (4)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Gulspurv (3)
Granmeis (2)
Gråspett (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (21)
Blåmeis (20)
Dompap (7)
Rådyr (4)
Ekorn (3)
Gråsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Spettmeis (2)
Stjertmeis (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2017
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (16)
Blåmeis (5)
Dompap (3)
Ekorn (3)
Rådyr (3)
Skjære (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Katt (2)
Kjøttmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Trekryper (2)
Kråke (1)
Markmus (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gråsisik (18)
Dompap (13)
Gulspurv (8)
Kjøttmeis (5)
Spettmeis (5)
Grankorsnebb (4)
Blåmeis (3)
Granmeis (3)
Ekorn (2)
Trekryper (2)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Katt (1)
Kråke (1)
Ravn (1)
Rådyr (1)
Skjære (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (34)
Blåmeis (6)
Flaggspett (4)
Kjøttmeis (4)
Rådyr (4)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Trekryper (2)
Granmeis (1)
Grønnsisik (1)
Kråke (1)
Skjære (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (24)
Gråsisik (15)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Blåmeis (5)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Rådyr (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (24)
Dompap (8)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Svartmeis (5)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Toppmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Spurveugle (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2012
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (37)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (5)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Ravn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Skjære (1)
Spurvehauk (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (23)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (5)
Dompap (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Nøtteskrike (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
odd erik bergundhaugen
Åsmarkvegen 843 (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (16)
Blåmeis (14)
Dompap (10)
Gråsisik (6)
Kjøttmeis (5)
Svartmeis (5)
Spettmeis (4)
Flaggspett (3)
Granmeis (3)
Nøtteskrike (1)
Toppmeis (1)
Trekryper (1)
1 - 15 av 18 siste»»