Miljolare.no

Område: Kjærnes

Fugler ved foringsplassen
20.01.2020
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Grønnsisik (22)
Gråmåke (10)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Kråke (4)
Toppmeis (3)
Nøtteskrike (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Svartmeis (2)
Alkekonge (1)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (5)
Kjøttmeis (4)
Pilfink (2)
Storskarv (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Gråmåke (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Når kommer våren?
10.06.2018
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
04.05.2018 Reirbygging tjeld
Fugler ved foringsplassen
21.01.2018
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Svartmeis (4)
Toppmeis (4)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Pilfink (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Stokkand (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler og fuglekasser
29.01.2017
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2017
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (6)
Kjøttmeis (6)
Ekorn (3)
Flaggspett (3)
Skjære (2)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2016
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Pilfink (10)
Blåmeis (8)
Grønnsisik (8)
Kjøttmeis (8)
Gråmåke (3)
Gråsisik (3)
Kråke (3)
Skjære (3)
Svartmeis (3)
Toppmeis (3)
Gråtrost (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Grønnfink (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (13)
Gråmåke (13)
Pilfink (8)
Alkekonge (3)
Ekorn (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (5)
Skjære (3)
Toppmeis (3)
Ekorn (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Kråke (6)
Måker (4)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Kråke (19)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (8)
Pilfink (8)
Måker (6)
Gulspurv (3)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Måker (50)
Kråke (30)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Gulspurv (4)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Pilfink (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Ellen kasbohm
Kjærnes (Ås, Viken)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (10)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)