Miljolare.no

Område: Dunserudstupet

Fugler ved foringsplassen
22.01.2018
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (48)
Dompap (27)
Grønnfink (15)
Kråke (9)
Blåmeis (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Kaie (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Gråspurv (2)
Grønnsisik (2)
Gulspurv (2)
Bokfink (1)
Gråspett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2017
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (15)
Kråke (14)
Skjære (13)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (9)
Flaggspett (6)
Kaie (4)
Gulspurv (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Kråke (23)
Skjære (17)
Blåmeis (15)
Bjørkefink (13)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (10)
Gråsisik (5)
Gulspurv (5)
Kaie (5)
Stillits (5)
Bokfink (3)
Flaggspett (3)
Grønnfink (3)
Dompap (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2015
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (36)
Kråke (25)
Kjøttmeis (11)
Skjære (11)
Kaie (10)
Blåmeis (9)
Gulspurv (9)
Flaggspett (4)
Dompap (3)
Grønnfink (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Svartspett (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2014
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (67)
Kråke (28)
Gulspurv (23)
Grønnfink (17)
Blåmeis (14)
Dompap (12)
Skjære (12)
Grønnsisik (11)
Kjøttmeis (6)
Gråsisik (4)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Tyrkerdue (2)
Bjørkefink (1)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråspett (1)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2013
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Kaie (5)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Gulspurv (32)
Skjære (13)
Kråke (11)
Nøtteskrike (3)
Spettmeis (2)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2013
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Gulspurv (30)
Blåmeis (15)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (12)
Kråke (6)
Dompap (5)
Grønnfink (4)
Flaggspett (3)
Skjære (3)
Tyrkerdue (2)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2012
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2012
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Kråke (30)
Gulspurv (28)
Pilfink (19)
Dompap (16)
Grønnfink (13)
Kjøttmeis (12)
Skjære (12)
Blåmeis (9)
Flaggspett (5)
Nøtteskrike (4)
Svartmeis (3)
Kaie (2)
Spettmeis (2)
Bjørkefink (1)
Granmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2012
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.1993
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Pilfink (31)
Gulspurv (17)
Grønnfink (10)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (3)
Dompap (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.1989
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Grønnfink (21)
Pilfink (9)
Skjære (8)
Dompap (7)
Kjøttmeis (6)
Blåmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.1990
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Grønnfink (41)
Gulspurv (26)
Pilfink (10)
Bjørkefink (9)
Grønnsisik (9)
Dompap (8)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (4)
Gråtrost (4)
Flaggspett (1)
Gråsisik (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.1991
Gorm Syversen
Dunserudstupet (Øvre Eiker, Viken)
Gulspurv (32)
Dompap (16)
Pilfink (12)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (8)
Grønnfink (4)
Nøtteskrike (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
1 - 15 av 34 siste»»