Miljolare.no

Område: Bekk mellom Gjeddevann og Kjerreidviken

Fugleliv langs kyst og vatn
01.01.2009
Ståle Øvrebø
Bekk mellom Gjeddevann og Kjerreidviken (Bergen, Vestland)
Fossekall (Cinclus cinclus)