Miljolare.no

Område: Bjørkøya

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Telemark)
(1)