Miljolare.no

Område: Bjørkøya

Kystprogrammet: Generelle observasjoner
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Sjøstjerner (Asteroidea)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Krabber (Brachyura)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Strandsnegler (Littorina)
O-skjell (Modiolus modiolus)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Mink (Neovison vison)
Kamskjell (Pectinidae)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
14.10.1993
Osebakken videregående skole
Bjørkøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
(1)