Miljolare.no

Område: Sandvikselva 2

Smådyr i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
Fjærmygg (Chironomidae)
Steinfluer (Plecoptera)
Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
Bladmoser (Bryophyta)
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
0.4ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
 
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
pH 8 (vann)
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
0.4ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
 
Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
Bladmoser (Bryophyta)
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
pH 8 (vann)
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
 
Vannkvaliteten
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Påvirket eller skadet av annen type forurensning
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
4.5ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
0.2ºC
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Sandvikselva 2 (Bærum, Akershus)
 
1-15 av 40 siste»»