Miljolare.no

Område: Lommedalselva 1

Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
Bladmoser (Bryophyta)
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
3ºC
Undersøkje utsjånad og lukt
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Raudleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Sterk lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
Farge på vatnet: Gulleg
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Svak Lukt
Vannkvaliteten
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
pH 7 (vann)
Hvem forurenser vannet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
 
Er vatnet vårt surt?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
pH 6.5 (vann)
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
4.5ºC
Er det nok oksygen i vatnet?
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
 
Temperatur og saltholdighet i vann
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
4ºC
Påvekstorganismar i ferskvatn
23.10.2008
Vøyenenga skole
Lommedalselva 1 (Bærum, Viken)
Charales
1 - 15 av 57 siste»»