Miljolare.no

Område: Reisadalen, Lundefjellet

Når kommer våren?
22.05.2013
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
22.05.2013 Ankomst gjøk
Når kommer våren?
05.06.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
05.06.2012 Blomstring fjellpryd
05.06.2012 Blomstring lapprose
05.06.2012 Blomstring greplyng
05.06.2012 Blomstring fjellfiol
Når kommer våren?
05.06.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
03.06.2012 Ankomst gjøk
03.06.2012 Ankomst ringtrost
Når kommer våren?
24.05.2012
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
24.05.2012 Ankomst steinskvett
23.05.2012 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
14.05.2011
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
14.05.2011 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
10.05.2011
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
10.05.2011 Ankomst heipiplerke
Når kommer våren?
30.04.2011
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
30.04.2011 Ankomst fjellvåk
Når kommer våren?
10.04.2011
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
10.04.2011 Ankomst snøspurv
Når kommer våren?
06.06.2010
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
06.06.2010 Ankomst blåstrupe
Når kommer våren?
22.05.2010
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
22.05.2010 Ankomst heipiplerke
22.05.2010 Ankomst steinskvett
Når kommer våren?
09.06.2009
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
07.06.2009 Ankomst trepiplerke
07.06.2009 Ankomst jernspurv
Når kommer våren?
03.06.2008
Olaf Hunsdal
Reisadalen, Lundefjellet (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
03.06.2008 Ankomst steinskvett
03.06.2008 Ankomst heipiplerke