Miljolare.no

Område: Jåstad

Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
Skjære (8)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (2)
Gråtrost (2)
Løvmeis (1)
Svarttrost (1)
Når kommer våren?
11.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
11.06.2008 Blomstring skogsalatslekta
Når kommer våren?
11.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
11.06.2008 Blomstring firkantperikum
Når kommer våren?
09.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
09.06.2008 Blomstring mjødurt
Når kommer våren?
09.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
08.06.2008 Blomstring åkersvineblom
Når kommer våren?
07.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
04.06.2008 Blomstring myrmjølke
Når kommer våren?
07.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
02.06.2008 Blomstring prestekrage
Når kommer våren?
07.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
07.06.2008 Voksenstadiet laverestående fluer
Når kommer våren?
05.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
05.06.2008 Blomstring ryllik
Når kommer våren?
04.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
04.06.2008 Blomstring krattmjølke
Når kommer våren?
03.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
01.06.2008 Blomstring fuglevikke
03.06.2008 Blomstring revebjelle
03.06.2008 Blomstring vendelrot
Når kommer våren?
03.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
01.06.2008 Blomstring skogstjerneblom
Når kommer våren?
02.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
31.05.2008 Blomstring bjørnebærslekta
Når kommer våren?
01.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
01.06.2008 Blomstring skogstjerne
01.06.2008 Blomstring stormarimjelle
01.06.2008 Blomstring myrmaure
Når kommer våren?
01.06.2008
Liv Nygård
Jåstad (Ullensvang, Vestland)
01.06.2008 Blomstring skogstjerne
01.06.2008 Blomstring stormarimjelle
1 - 15 av 64 siste»»