Miljolare.no

Område: Innsmøla

Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (11)
Bjørkefink (8)
Gråhegre (7)
Skjære (6)
Svarttrost (6)
Kråke (5)
Blåmeis (4)
Rødstrupe (4)
Dompap (3)
Gjerdesmett (2)
Flaggspett (1)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2009
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
Gråhegre (29)
Grønnfink (16)
Kjøttmeis (16)
Svarttrost (8)
Kråke (7)
Bjørkefink (6)
Skjære (6)
Blåmeis (5)
Rødstrupe (4)
Gjerdesmett (3)
Havørn (3)
Flaggspett (2)
Dompap (1)
Når kommer våren?
18.04.2008
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
18.04.2008 Ankomst linerle
10.03.2008 Ankomst tjeld
26.03.2008 Ankomst vipe
11.02.2008 Blomstring hestehov
01.04.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
02.03.2008 Gåsunger selje
18.04.2008 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
01.04.2008
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
26.03.2008 Ankomst vipe
01.04.2008 Bladsprett (musøre) bjørk
Når kommer våren?
13.03.2008
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
10.03.2008 Ankomst tjeld
11.02.2008 Blomstring hestehov
02.03.2008 Gåsunger selje
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
Gråhegre (14)
Grønnfink (11)
Kjøttmeis (9)
Stokkand (9)
Siland (8)
Kvinand (7)
Svarttrost (6)
Blåmeis (5)
Bjørkefink (4)
Kråke (4)
Havørn (3)
Rødstrupe (3)
Skjære (3)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2008
Kjell Erik Schrøder
Innsmøla (Smøla, Møre og Romsdal)
Grønnfink (15)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (6)
Kråke (6)
Skjære (4)
Dompap (2)
Gjerdesmett (2)
Rødstrupe (2)
Flaggspett (1)