Miljolare.no

Område: Åsjordet

Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (15)
Pilfink (15)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Gråspurv (4)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2018
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Blåmeis (16)
Kjøttmeis (7)
Gulspurv (4)
Svarttrost (4)
Gråtrost (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
20.01.2017
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (7)
Løvmeis (3)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2016
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Gråsisik (12)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (7)
Pilfink (7)
Skjære (4)
Svarttrost (3)
Gulspurv (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
19.01.2014
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Pilfink (25)
Blåmeis (20)
Gulspurv (20)
Kjøttmeis (12)
Kråke (5)
Skjære (5)
Gråspurv (4)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2013
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (30)
Blåmeis (18)
Kjøttmeis (12)
Pilfink (4)
Grønnfink (2)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Kjøttmeis (14)
Grønnfink (12)
Pilfink (10)
Blåmeis (8)
Gulspurv (8)
Skjære (8)
Kråke (5)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Gråtrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.06.2011
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Linerle (2)
Fugler ved foringsplassen
28.06.2011
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Pilfink (17)
Grønnfink (12)
Gråspurv (8)
Kjøttmeis (7)
Skjære (5)
Flaggspett (4)
Gulspurv (4)
Kjernebiter (4)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Stær (2)
Blåmeis (1)
Gråtrost (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Pilfink (14)
Gulspurv (12)
Kråke (10)
Blåmeis (8)
Kjøttmeis (8)
Skjære (7)
Dompap (4)
Nøtteskrike (4)
Gråtrost (2)
Svartmeis (2)
Bokfink (1)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Pilfink (18)
Gulspurv (16)
Blåmeis (12)
Kjøttmeis (12)
Skjære (7)
Kråke (4)
Nøtteskrike (3)
Flaggspett (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2010
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Gulspurv (20)
Pilfink (18)
Kjøttmeis (16)
Blåmeis (14)
Kråke (8)
Skjære (8)
Nøtteskrike (4)
Flaggspett (2)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2009
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (14)
Blåmeis (12)
Gråspurv (8)
Gulspurv (5)
Nøtteskrike (4)
Skjære (2)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2008
Åge Ernst Øvrebø
Åsjordet (Midt-Telemark, Vestfold og Telemark)
Kråke (20)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (7)
Blåmeis (5)
Skjære (4)
Gulspurv (2)
Løvmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråtrost (1)
Svarttrost (1)