Miljolare.no

Område: Røvika

Livet i fjæra
01.09.2020
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
 
Livet i fjæra
01.09.2020
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Søppel
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
Beinfisk (Actinopterygii)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Kamskjell (Pectinidae)
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
02.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(1)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
 
Kystprogrammet: Søppel
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
 
Kystprogrammet: Planter og dyr på enheten
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
Fjæremark (Arenicola marina)
Grisetang (Ascophyllum nodosum)
Sjøfugl (Aves Sjøfugl)
Rur (Balanidae)
Brachyura indet.
Kongsnegl (Buccinum undatum)
Blekksprut (Cephalopoda)
Lofamilien (Charadriidae)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Reker, tanglopper o.a krepsdyr (Crustacea Samlegruppe)
Rød brennmanet (Cyanea capillata)
Sagtang (Fucus serratus)
Blæretang (Fucus vesiculosus)
Tare (Laminaria)
Andeskjell (Lepas)
Strandsnegler (Littorina)
Bløtdyr (Mollusca)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Purpursnegl (Nucella lapillus)
Albusnegl (Patella)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
Knivskjell (Solenidae)
Skilpaddesnegl (Tectura)
Kystprogrammet: Beskrivelse av enheten
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
 
Kystprogrammet: Påvirkning fra land
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
 
Kystprogrammet: Stedidentifikasjon
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(2)
 
Kystprogrammet: Generelle observasjoner
11.09.2008
Jordet skole
Røvika (Larvik, Vestfold og Telemark)
(3)
 
1 - 15 av 578 siste»»