Miljolare.no

Område: Skåla, Rosendal

Fugler ved foringsplassen
23.01.2019
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (20)
Ringdue (17)
Blåmeis (6)
Grønnfink (3)
Kråke (3)
Dompap (2)
Granmeis (2)
Gråmåke (2)
Gråspurv (2)
Gulspurv (2)
Kjernebiter (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Grønnspett (1)
Hjort (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2017
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Grønnfink (20)
Grønnsisik (17)
Skjære (13)
Kjøttmeis (12)
Dompap (8)
Kjernebiter (8)
Blåmeis (4)
Løvmeis (4)
Bokfink (3)
Gråspurv (3)
Granmeis (2)
Gråsisik (2)
Kråke (2)
Småskogmus (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Brunsisik (1)
Ekorn (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Stillits (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Bjørkefink (30)
Gråtrost (22)
Grønnsisik (12)
Ringdue (12)
Skjære (10)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (4)
Grønnfink (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Gulspurv (3)
Fuglekonge (2)
Granmeis (2)
Gråmåke (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Kjernebiter (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2015
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Skjære (12)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (2)
Bokfink (2)
Grønnspett (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråspurv (1)
Kornkråke (1)
Løvmeis (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2015
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Skjære (16)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (3)
Gråmåke (3)
Løvmeis (3)
Bokfink (2)
Granmeis (2)
Kråke (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2014
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Bjørkefink (25)
Dompap (25)
Kjøttmeis (15)
Gråspurv (10)
Blåmeis (8)
Gråsisik (5)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Gråmåke (2)
Gulspurv (2)
Kråke (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Brunsisik (1)
Gjerdesmett (1)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2013
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (20)
Grønnsisik (15)
Blåmeis (10)
Dompap (8)
Gråspurv (4)
Grønnfink (4)
Løvmeis (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Kråke (2)
Svartmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
18.02.2011
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (12)
Gråspurv (9)
Dompap (8)
Blåmeis (5)
Skjære (5)
Pilfink (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (2)
Grønnfink (2)
Kråke (2)
Gjerdesmett (1)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Gråsisik (1)
Kråke (1)
Fugler ved foringsplassen
29.01.2011
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (14)
Dompap (9)
Blåmeis (6)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Granmeis (1)
Gråspurv (1)
Grønnfink (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2011
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Dompap (15)
Gråspurv (14)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (5)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Bokfink (2)
Brunsisik (2)
Granmeis (2)
Løvmeis (2)
Svarttrost (2)
Grønnsisik (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2011
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (15)
Dompap (12)
Skjære (12)
Grønnfink (8)
Gråspurv (7)
Blåmeis (6)
Gråsisik (4)
Kråke (4)
Bokfink (3)
Svarttrost (3)
Kjernebiter (2)
Løvmeis (2)
Granmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2010
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (16)
Svarttrost (12)
Blåmeis (7)
Skjære (4)
Bokfink (3)
Gråtrost (3)
Bjørkefink (2)
Gråspurv (2)
Løvmeis (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Gråmåke (1)
Kråke (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Flaggspett (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2010
Thoralf Gjuvsland
Skåla, Rosendal (Kvinnherad, Vestland)
Kjøttmeis (11)
Blåmeis (4)
Svarttrost (4)
Bokfink (3)
Grønnfink (3)
Skjære (3)
Bjørkefink (2)
Gråspurv (2)
Gråtrost (2)
Flaggspett (1)
Løvmeis (1)
Spettmeis (1)
1-15 av 19 siste»»