Miljolare.no

Område: Akvastasjonen

VIRTUE: Organisms found on the disks
26.11.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Hoppekreps (Copepoda)
Snegler (Gastropoda)
Hydroider (Hydroidea)
Mangebørstemark (Polychaeta)
VIRTUE: Put out rack
05.05.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
26.11.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Nesledyr (Cnidaria)
Hoppekreps (Copepoda)
Hydroider (Hydroidea)
Polychaeta indet.
VIRTUE: Put out rack
05.05.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Put out rack
20.09.2002
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Put out rack
01.01.2003
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Put out rack
01.09.2002
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Put out rack
01.01.2002
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Anomia sp.
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Grønnalger (Chlorophyta)
Hydroider (Hydroidea)
Slimmakk (Nemertini)
Rødalger (Rhodophyta)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
VIRTUE: Put out rack
01.09.2000
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Sjøpunger og sekkedyr (Ascidiacea)
Muslinger (Bivalvia)
Spøkelseskreps (Caprellidae)
Harpacticodida
Hydroider (Hydroidea)
Brunalgar (Phaeophyta)
Rødalger (Rhodophyta)
VIRTUE: Put out rack
01.09.2000
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Hydroider (Hydroidea)
VIRTUE: Put out rack
01.09.2000
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
 
VIRTUE: Organisms found on the disks
16.02.2001
Austevoll vidaregåande skule
Akvastasjonen (Austevoll, Vestland)
(Flytebrygge )
Mosdyr (Bryozoa)
Grønnsekkdyr (Ciona intestinalis)
Blåskjell (Mytilus edulis)
Trekantmark (Pomatoceros triqueter)
Rødalger (Rhodophyta)
Posthornmark (Spirorbis sp.)
1 - 15 av 33 siste»»