Miljolare.no

Område: Mjøsa

Vannkvaliteten
08.06.2015
Espa skole og barnehage/Avd skole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)

Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Plankton i ferskvatn
08.06.2015
Espa skole og barnehage/Avd skole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Ridehusstranda)
Grønnalger (Chlorophyceae)
 
Bilder av området
05.09.2002
Arstad skole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
 
Når kommer våren?
05.05.2010
Ingeberg skole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(HIAS)
29.04.2010 Ankomst vipe
01.05.2010 Bladsprett (musøre) bjørk
27.04.2010 Blomstring osp
03.05.2010 Blomstring rogn
03.05.2010 Blomstring hegg
27.04.2010 Blomstring rødhyll
05.05.2010 Blomstring vårpengeurt
05.05.2010 Blomstring skogfiol
 
Temperatur og saltholdighet i vann
05.09.2008
Rollsløkken skole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
15.2ºC
 
Er vatnet vårt surt?
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
pH 7 (vann)
 
Er vatnet vårt surt?
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
pH 7 (vann)
 
Er vatnet vårt surt?
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
pH 7.5 (vann)
 
Er vatnet vårt surt?
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
pH 7.5 (vann)
 
Er vatnet vårt surt?
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
pH 8 (vann)
 
Vannkvaliteten
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Vannkvaliteten
11.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Vannkvaliteten
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Vannkvaliteten
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
Vannkvaliteten
10.09.2008
Hamar naturskole
Mjøsa (Hamar, Innlandet)
(Åkersvika)
Rent eller ubetydlig skadet av forurensning
 
1 - 15 av 282 siste»»