Miljolare.no

Område: Kjeldevatnet

Undersøkje utsjånad og lukt
07.09.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, svært
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Sterk lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Sterk lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
07.09.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Prøvestad 4 -Kjelda (Brønn i skogen))
Farge på vatnet: Blått/klart
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Kloakk: Inga lukt
Lukt på overflatevatnet: Anna: Inga lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
06.09.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Prøvestad 1 -Kjeldevatnet vest)
Farge på vatnet: Brunleg
Er vatnet grumsete? Ja, svært
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Sterk lukt
Lukt på overflatevatnet: Rotne egg (sulfid): Sterk lukt
Undersøkje utsjånad og lukt
06.09.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Prøvestad 4 -Kjelda (Brønn i skogen))
Farge på vatnet: Blått/klart
Er vatnet grumsete? Ja, litt
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
Kor salt er vatnet?
30.04.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Prøvestad 4 -Kjelda (Brønn i skogen))
Leiingsevne ved 20 ºC (ferskvatn):
45 µS/cm
Saltinnhald i overflatevatn (saltvatn):
45 ‰
Kor salt er vatnet?
30.04.2001
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Prøvestad 1 -Kjeldevatnet vest)
Saltinnhald i overflatevatn (saltvatn):
Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Linerle (Motacilla alba)
Stær (Sturnus vulgaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Form og storleik
13.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
 
Er vatnet vårt surt?
03.05.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
pH 6.73 (vann)
Undersøkje utsjånad og lukt
13.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Farge på vatnet: Gulleg
Er vatnet grumsete? Nei
Lukt på overflatevatnet: Jord/myr: Svak Lukt
««første 436 - 439 av 439